Blog


DE CLOUD, DOEN OF NIET? 23-3-2023

Naar de Cloud? Ja of Nee? Traditioneel wordt BI bedreven op lokale machines die vaak intern worden onderhouden en geheel zijn ingericht, voordat wij beginnen. We bouwen dan een nieuw Data Warehouse op bestaande machines, bestaande infrastructuur, bestaande rechten en profielen, hoogstens dat we een losse Server bij prikken, speciaal voor in-memory verwerking en snelle berekeningen op de kubus (een extra analyse server). Tegenwoordig zien we steeds meer bedrijven naar de Cloud gaan en willen ook wel een nieuw Data Warehouse, maar zitten nu dus in de spagaat van ‘zonder Cloud geen Data Warehouse’ en ‘zonder Data Warehouse geen Cloud’. Het zijn ineens 2 vraagstukken die opgelost moeten worden en dat maakt het niet makkelijk... want, 👉 wordt er een partij met ervaring in de Cloud ingehuurd en zien we wel wie het Data Warehouse gaat bouwen, 👉 of huren we een Data Warehouse bedrijf in en zien we wel of het gehele Cloud idee ook landt bij hun.’ Gelukkig hebben wij de oplossing: We zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met een partner met heel veel Azure ervaring, die een eigen beheer-afdeling heeft voor Cloud-oplossingen. En wij kunnen daarop weer snel doorbouwen met een Data Warehouse oplossing. Hierdoor ontstaan de volgende voordelen;
✅ Een Azure omgeving in een paar uur, ivm van meerdere weken
✅ De standaard poorten die in Azure open staan, worden gelijk dicht gezet en vele andere beveiligingen gelijk goed
✅ Vergelijking tussen meerdere Azure omgevingen, zodat een ‘best-practise’ omgeving is ontstaan
✅ 24h/7 monitoring
✅ Meerdere partijen bekijken nu de oplossing
✅ Vaste tarieven voor Azure inclusief 24/7 monitoring, op voorhand bekend
✅ Een specialist voor de Cloud-oplossing doet de Cloud-oplossing
✅ Een specialist voor het Data Warehouse doet het Data Warehouse

Image

DATA MANAGEMENT 15-3-2023

Data Management door La Cosana De Data! 🤔
Data management heeft als doel om uw organisatie structureel te voorzien van hoogwaardige, consistente data. Data waar u op kunt vertrouwen. En dan gaat het vooral om die data, die u helpt om uw business doelen te bereiken. Data management staat ten dienste van uw bedrijfsstrategie en -doelstellingen, het is namelijk geen doel op zich. Kunt u vertrouwen op uw data? Iedereen in uw organisatie maakt op een of andere manier wel gebruik van data. Business controllers, analisten en data scientists maken analyses en rapportages op basis van data. U neemt besluiten en legt verantwoording (aan derden) af op basis van data. Alle gebruikers moeten ervan op aankunnen dat de data van de juiste kwaliteit is. Ook is het van belang dat iedereen gebruik maakt van dezelfde, consistente data(bronnen). Welke vragen kunt u zichzelf afvragen:
👉 Hoeveel medewerkers lijsten bestaan er echt in uw organisatie? (Excel meegeteld)
👉 Bevatten die echt allemaal dezelfde data? (Heeft u wel een eens de personeelslijst van HR vergeleken met de formatieplaatsen van de rapportage van Finance?)
👉 Als u beslissingen neemt op basis van analyses en rapportages: wat weet u van de kwaliteit van de onderliggende data? Vraagt u daar wel eens naar?

Image

IMPLEMENTEREN DATA MODEL 10-3-2023

Hoe kunnen wij u helpen met het implementeren van uw data management? Het implementeren van data management vraagt om een integrale en gestructureerde aanpak. De implementatie kent vele onderwerpen en facetten; het heeft harde en zachte kanten. Enerzijds is gaat het om het gebruik van de juiste techniek en methoden, anderzijds gaat het om cultuur, gedrag en leiderschap. Ons data model geeft overzicht over de onderwerpen van zowel het data governance als het data management. De data governance onderwerpen staan bovenaan in het model. Dit zijn de onderwerpen die de richting en de organisatie van het data management vorm geven. De organisatiebrede fundamenten van het data management staan onderaan. Daartussen stroomt de data van bron naar gebruiker.

Image

DATAVERVUILING 6-3-2023

Het belang van het (op)schonen van data: 4 tips voor het aanpakken van datavervuiling! 💪 Het opschonen van data is een essentiële stap in het datamanagementproces, omdat het ervoor zorgt dat de data nauwkeurig, consistent en betrouwbaar is voor analyse en gebruik. Het is belangrijk om datavervuiling aan te pakken om te voorkomen dat verkeerde conclusies worden getrokken uit de data. Hieronder volgen vier tips om datavervuiling aan te pakken:
✅ Identificeer en verwijder duplicaten: Dubbele records kunnen de analyse van de gegevens vertekenen en zorgen voor onnauwkeurige resultaten. Gebruik geautomatiseerde tools om dubbele records te identificeren en te verwijderen, of zoek handmatig naar duplicaten.
✅ Controleer en corrigeer fouten: Fouten in de gegevens kunnen de nauwkeurigheid van de analyse beïnvloeden. Controleer de gegevens op typefouten, ontbrekende waarden, inconsistenties en andere fouten. Corrigeer deze fouten handmatig of met behulp van software.
✅ Normaliseer de data: Zorg ervoor dat de gegevens consistent zijn en dezelfde indeling hebben. Gebruik bijvoorbeeld een consistente notatie voor datums en tijden en zorg ervoor dat alle namen en adressen dezelfde schrijfwijze hebben.
✅ Verwijder irrelevante data: Verwijder gegevens die niet relevant zijn voor de analyse om de dataset te verkleinen en de analyse efficiënter te maken. Hierdoor wordt het gemakkelijker om de focus te leggen op de belangrijke gegevens en kunnen onnodige gegevens de conclusies niet beïnvloeden. Het opschonen van data is een doorlopend proces en moet regelmatig worden uitgevoerd om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gegevens te waarborgen. Door bovenstaande tips te gebruiken, kunt u de kwaliteit van uw data verbeteren en zorgen voor meer betrouwbare analyses.

Image

BERNARD VAN LA COSANA DE DATA 1-3-2023

Wie is wie bij La Cosana De Data? LCDD is 7 jaar geleden ontstaan, toen Bernard er nog alleen voorstond. Met zijn kennis en dromen is hij met het bedrijf gestart en zoals hij ook graag zelf fijn werkt, pleit hij ook voor een goede werksfeer in het team. En dit is bij uitstek LCDD. Niet voor niets heet het dan ook La Cosana De Data. Alsof je aan het strand, met een glas drinken naast je, en een laptop op schoot, data kan managen.

Image

HOE WERKT EEN DATAWAREHOUSE 24-2-2023

Hoe werkt een datawarehouse? In een datawarehouse wordt data uit verschillende bronnen binnen een organisatie verzameld, gecombineerd en aangeboden. Daarmee kan een datawarehouse waardevolle inzichten opleveren voor de organisatie. In de praktijk maken nog veel organisaties de fout om een datawarehouse te benaderen vanuit de techniek: de organisatie wordt verleid met een mooie tool en vaart blind op de aantrekkelijke visualisaties die in het vooruitzicht gesteld worden. Maar een datawarehouse heeft als belangrijkste doel te kunnen voldoen aan de informatiebehoeften die er zijn binnen de organisatie. Dat dient ook het startpunt te zijn: waar heeft de eindgebruiker behoefte aan?

Image

DE KRACHT VAN BI 20-2-2023

Wat is de kracht van Business Intelligence? Business Intelligence (BI) zorgt ervoor dat informatie wordt verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd. Op dit moment gebruiken veel bedrijven/instellingen hiervoor verschillende systemen (van eenvoudige excel oplossingen tot geavanceerde systemen). De BI-functie is ook vaak versnipperd binnen een organisatie. Om de gegevens snel en betrouwbaar te verwerken is er behoefte aan één transparant BI-systeem èn organisatie. Met hulp van de collega's van La Cosana De Data kunnen organisaties een weloverwogen keuze maken voor de inrichting van haar Business Intelligence. Het benaderen van Business Intelligence vanuit verschillende invalshoeken levert informatie op die snel beschikbaar is en antwoorden geeft, in plaats van meer vragen oproept.

Image

ZIEKENHUIZEN 9-2-2023

Wij zijn op zoek naar ziekenhuizen? Waarom? Ziekenhuizen hebben heel veel data. Al dan niet gekoppeld met BI-tools. We zien dat er binnen de ICT-afdeling van een ziekenhuis behoefte is aan totale ontzorging rondom Data Warehouse. Ga je, je Data Warehouse nu opnieuw inrichten? Laat ons meedenken met jouw nieuwbouw project. Wij gaan je ontzorgen met het hele nieuwbouw traject, het onderhoud en ondersteunen je bij de rapportages in PowerBI.

Image

DATAPROBLEEM? 6-2-2023

Heb je een data-probleem? Dan kunnen wij je helpen. Wij werken projectgestuurd, in grote maar ook in kleine projecten. Of er nu 5 man op gezet moet worden of maar een uur in de week, we staan voor je klaar. Werk je met Microsoft SQL Server SSIS, SSAS, SSRS, Microsoft ADF Synapse Data Bricks of Power BI. Dit zijn de bekende BI-tools waar wij mee werken! Maak een afspraak via ons telefoonnummer 015-3010050 of neem contact op via de contactpagina.

Image

NEEM DIRECT CONTACT OP

Naam

La Cosana De Data

Telefoonnummer

+31 15 30 100 50

E-mailadres

bernard@lcdd.nl